<span lang="fr">Terminaux de déconnexion rapide Globaltone 0.110 femelle isolé 18-22awg. (sac de 25)</span><span lang="en">Globaltone Disconnect Terminals 0.110 Female Insulated 18-22awg (Bag of 25)</span>

Terminaux de déconnexion rapide Globaltone 0.110 femelle isolé 18-22awg. (sac de 25)Globaltone Disconnect Terminals 0.110 Female Insulated 18-22awg (Bag of 25)

(P25) Term.fem. .110 isolé 18-22awg(Pk25) Term.Fem. .110 Insulated 18-22awg
Code 271587
2.99