<span lang="fr">Câble VGA Speedex mâle/mâle avec ferrite (50pi)
</span><span lang="en">Speedex VGA Cable Male/Male with ferrite (50ft)</span>

Câble VGA Speedex mâle/mâle avec ferrite (50pi) Speedex VGA Cable Male/Male with ferrite (50ft)

câble VGA m/m 50'Vga cable m/m 50'
Code 130754
24.99