<span lang="fr">Adaptateur 1/8 Stéréo mâle vers  2x1/8 Stéréo femelle</span><span lang="en">1/8 Stereo Male to 2x1/8 Stereo Female Adapter</span>

Adaptateur 1/8 Stéréo mâle vers 2x1/8 Stéréo femelle1/8 Stereo Male to 2x1/8 Stereo Female Adapter

Adaptateur 1/8 St. Mâle @ 2x1/8 St. Fem.1/8 Stereo Male -2x1/8 Stereo Fem. Adapter
Code 40128
1.50